torsdag 16. februar 2017

Nidelva, fortsatt et fugleparadis/Nidelva still a birds paradise

Nidelva huser fortsatt mye ender som stokkender, brunnakke, kvinender, krikkender og laksender/Nidelva is still the home for mallards, eurasian wigeons, common goldeneyes, eurasian teals and goosanders